in ,

Sema Nedir & Semazen Neden Döner?

 

 

sema-toreni-1

“Sema” lügatte “İşitmek” manasında kullanılmıştır. Sembolik olarak ta, kainatın oluşumunu, insan oğlunun alemde dirilişini, Allah’ a olan Aşk ile harekete geçişini ve kulluğunu idrak edip İnsan-ı Kamil ‘e doğru yönelişini ifade eder. Terim olarak ise sema, musiki nağmelerin dinlerken vecde gelip hareket etmek, kendinden geçerek kendi etrafında dönmek, ayakta zikretmektir.

Sema’ eden canlara Sema’zen denilmiştir.

Sema’ yapılan yere Semahane denir.

Semahane ‘nin daireselliği: Kainat’ ı,

Sema başlangıcında kolların çapraz bağlı olarak duruş :Tevhid’ i,

Sağ taraf : görünen ve bilinen Madde/şahadet âlemi’ ni,

Sol taraf: Mânâ/melekût âlemi’ ni temsil etmektedir.
sema-toreni-3
Semazenler çark atarlarken, sağ elleri yukarı, sol elleri ise aşağıya dönüktür.Ellerin bu duruşu, “Hak’ tan alır Halk’ a veririz. Hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz ” demektir.
Sema bir tür zikirdir. Sema esnasında semazen ismi- Celal olan Allah diye zikrederek “Nereye dönerseniz dönün, Allah’ın vechi oradadır” (2/Bakara suresi, 115) ayetini murakabe ve mülahaza eder.
Semazenin kollarını açmasıyla elleri adeta Lâm-elif’ e benzer. (Lâ), kelime-i tevhidin ilk kısmıdır. Gövde ise bu lâm-elifin ortasına çekilmiş bir Elif’ tir; (İllâ) olur. Böylece kelime-i tevhid remzedilmiş olur.

Sema Töreninin Bölümleri

Sema Töreni 7 bölümdür. Her bölümün ayrı bir manası vardır.

sema-toreni-2

1. Bölüm: İlâhî aşkı temsil eden Peygamber Efendimizi metheden bir “na’t” ile başlar. Buna “Na’t-ı Şerîf” denilir. Peygamberimizi methetmek, Ondan evvelki bütün Peygamberleri ve hepsini yaratan Allah’ı methetmek demektir.

2.Bölüm: Bu methiyeden sonra bir kudüm darbesi duyulur. Bu vuruş Allah’ın (C.C.) kâinatı yaratışındaki “Kün = Ol” emrini temsil eder. (Kur’ân .S. 36/A:82)

3. Bölüm:Her şeye can veren “Nefesi” nefhayı İlâhiyyeyi temsil eden bir ney taksimi duyulur.

4. Bölüm: Sultan Veled devridir. Bu, Semâzenlerin birbirine üç kere selâm vererek, bir peşrevle dairevî yürüyüşüdür. Şekilde gizli ruhun ruha selâmıdır.

5.Bölüm: Semâ töreni 4 Selâmdır. Semâzen üstündeki siyah hırkayı çıkararak, sembolik olarak, hakikate doğar,kollarını bağlayarak bir rakamını temsil eder böylece Allah’ın birliğine şahadet eder, Şeyh Efendi’nin elini öperek semâya girme izni alır,
Semâ’ya başlar.

————————–

  • 1.Selâm, insanın, bilgiyle hakikâte doğarak,

    Yüce Yaradan’ını ve kendi kulluğunu idrâkidir…

  • 2.Selâm, insanın yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek, Allah’ın kudreti karşısında hayranlık duymasıdır….

  • 3.Selâm, insanın hayranlık ve minnet duygusunun “aşk”a dönüşmesiyle, aklın “aşk”a kurban oluşudur. Bu tam teslimiyettir, Allah’a vuslattır,

    Sevgilide yok oluştur! Bu-dizim’de en yüksek mertebe olan “Nirvana”dır, İslâmiyetteki “Fenâfillâh”tır. Ancak İslâmiyette en yüksek mertebe kulluk mertebesidir.

  • 4.Selâm ise, insanın manevî yolculuğunu tamamlayıp, kaderine razı olarak, yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşüdür. Bu Selâma Şeyh Efendi ve Semâzen başı da iştirak ederler.

————————–

6. Bölüm: “Meşrik de Allah’ındır, mağrib de. Hangi tarafa dönerseniz, Allah’ın yüzü oradadır. Çünkü Allah Vasi’dir, Alîm’dir” (Bakara s.2 115nci) âyetinin okunduğu Kurân-ı Kerim tilâvetiyle devam eder.

7.Bölüm: Semâ töreni, bütün Peygamberlerin, şehitlerimizin ve bütün inananların ruhları için okunan bir fatiha ve devletimizin selâmeti için bir dua ile son bulur…

 

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Kanser Hastası Bir Annenin Ölümünden Sonra Yayınlanan Veda Mektubu

Müzik Zevkine Göre Star Wars Karakter ve Müzik Listesini Bul