Didem

Alice: Hangi yoldan gideyim? Tavşan: Nereye gittiğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin bir önemi yok...!